Forsa Pistolklubb inbjuder till Forsa Poängfält 2019, nationell poängfältskjutning med pistol och revolver, samt kretsmästerskap fält B-vapen söndag 28 april.

Plats:
Forsa Pistolklubbs skjutbanor, Forsa.
Vägvisning från Riksväg 84 vid Forsa kyrka.
GPS: N 61°44.540´ E 16°57.339´

Anmälan:
På tävlingsplatsen mellan kl. 08.00 – 11.00.
För start i tre (max.) vapengrupper, varav en ska vara C-vapen, anmälan senast kl. 09.30.
Föranmälan gör att du själv kan välja skjutlag/tider: http://anmalan.gavlepistol.se. Anmälan öppnar 4 april. Obs! Föranmälan stänger torsdag 25 april - sedan kan du anmäla på plats tävlingsdagen.
Laganmälan av skytt måste göras före tävlingsstart.
Pistolskyttekort eller intyg om godkänt prov för pistolskyttekortet ska uppvisas.

Tävlingsledare:
Jim Eriksson – Robert Jonsson

Banläggare:
Robert Jonsson

Tävlingsjury:
Anslås tävlingsdagen.

Vapengrupper:
A-B-C-R

Klassindelning:
A-B-C-R: 1, 2, 3, Dam C: 1, 2, 3, Junior, Veteran CÄ Veteran CY.
Sammanslagning av klasser kan ske i Dam C vid lågt deltagarantal kan de komma att flyttas
till respektive öppen klass i C 1, 2, 3.. Junior slås inte samman med annan klass.

Omfattning:
Individuell tävling klassvis . 8 skjutstationer, 5 skyttar i varje patrull.
Lagtävling vid minst tre föranmälda 3-mannalag, lagen består av en deltagande i
varje vapengrupp A, C och R.
Lagskytt får delta i flera lag, men i olika vapengrupper.
Obegränsat antal lag får anmälas.

Startavgifter:
Individuellt: 120: -/start. Juniorer: 60: -/start. 3-mannalag: 120: -/lag. Swish eller kontant.
Ingen särskild avgift för Kretsmästerskapstävlingen som ingår i vapengrupp B.

Priser:
Penningpriser till bästa ¼-delen i varje skjutklass, vapengrupp och i lagtävlingen.
Individuella penningpriser och penninglagpriser sänds till pristagarnas föreningar,
uppge din förenings namn, plusgiro-/bankgironummer samt postadress.
I kretsmästerskapet kretsens medaljer som delas ut på kretsens årsmöte.
Vapenkontroll: Ska vara genomförd senast 15 minuter före start.

Servering:
Ja

Övrigt:
Tävlingen genomförs enligt SPSF:s reglemente angående poängfältskjutning.
Skjutställningar: Stående med/utan stöd. Sittande skjutställning kan förekomma.
Tävlingsresultat kommer att införas på Forsa Pk:s och X-kretsens hemsida.
Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet ska meddela detta vid anmälan.
Namn i resultatlistan ersätts då med pistolskyttekortsnummer.

Forsa Pistolklubb hälsar alla revolver- och pistolskyttar välkomna!

Inbjudan som PDF för utskrift

Top