Söderhamns Pistolskytteklubb inbjuder till Myrgårdsknallen 2019, nationell fältskjutning, samt kretsmästerskap A och R söndag 21 juli.

Tävlingsplats:
Myrgårdsbanan, vägvisning vid E4 cirka 4 km söder om Söderhamn. Mittvajerräcke på E4! Snabba avfarter!
Från söder direkt avfart höger när två filer blivit en!
Från norr direkt avfart höger när två filer blivit en, därefter korsa E4 rakt över! Sedan en smal grusväg, cirka 2 km.

GPS:
WGS 84: N 61º 15,3258' E 17º 2,7473'
WGS 84-Deci.: N 61,255430 º E 17,045788 º
SWEREF 99: N 6792957 E 609746

Tävlingsledare:
Erik Åkerlind, 070-424 63 77

Omfattning:
8 stationer / 48 skott + reserv för eventuell om-/särskjutning.
Skytt kan starta i 3 vapengrupper.
Lagtävling för 3-mannalag i vapengrupp C.
Mål som ej är föreskrivna i SHB kan förekomma.

Anmälan:
08.30-10.30 vid start i 1 vapengrupp.
08.30-10.00 vid start i 2 vapengrupper.
08.30-09.30 vid start i 3 vapengrupper.
Laganmälan i vapengrupp C, ej föranmält 3-mannalag.
Pistolskyttekort eller intyg erfordras för att deltaga.

Startavgift:
Individuella: 100 kr/start (ingen extra avgift för KRM-starter)
Junior: Gratis
Lag C: 100 kr/lag

Klasser/Vapengrupper:
C1, C2, C3, Dam1C, Dam2C, Dam3C, VetYC, VetÄC, JunC
A1, A2, A3, B1, B2, B3, R1, R2, R3
Sammanslagning av klasser görs vid lågt deltagarantal.

Vapenkontroll:
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser före start.

Tävlingsjury:
Anslås tävlingsdagen.

Priser:
Penningpriser,utdelas till bästa fjärdedelen i varje klass (skickas till föreningens giro).

Kretsmästerskap:
Medaljer i A och R som delas ut på nästa kretsårsmöte samt inteckningar i kretsens vandringspriser.

Frågor:
Erik Åkerlind, 070-424 63 77

Servering:
Enklare servering vid tävlingsplatsen.

Övrigt:
Kör försiktigt vid av och påfart E4 samt den smala grusvägen.
Resultatlistor kommer att finnas på www.xkretsen.se och www.soderhamnspsk.se

Söderhamns Pistolskytteklubb hälsar alla varmt välkomna!

Inbjudan som PDF för utskrift

Top