Forsa Pistolklubb inbjuder till Forsaträffen, nationell precisionsskjutning med A-B-C-vapen, lördag 3 augusti.

 

Plats:
Forsa Pk:s skjutbanor, Vikstaberget, Forsa.
Vägvisning från riksväg 84, strax öster om Forsa kyrka.

GPS:
N 61°44.540´ E 16°57.339´

Omfattning:
Individuell tävling klassvis, 7 tävlingsserier.

Vapengrupp:
A-B-C-vapen enligt SPSF:s reglemente.

Skjutklasser:
A-B-C: 1-2-3, Dam C: 1-2-3, Jun C, Vet CY 1-2-3, Vet CÄ 1-2-3.
Sammanslagning av klasser kan ske i DamC, Vet.CY och Vet.CÄ, där skyttar vid få starter kan flyttas till respektive öppna klasserna 1-2-3.
Junior C sammanslås inte med annan klass.

Anmälan:
På plats, tävlingsdagen mellan 09.00 och 10.00.
Max. 2 starter, varav 1 start ska vara vapengrupp C.
Vapengrupperna A och B skjuts gemensamt efter vapengrupp C.
Pistolskyttekort eller intyg om genomfört godkänt prov ska uppvisas.

Startavgifter:
Individuellt: 120:-
Juniorer: 60:-

Priser:
Skytt med bästa resultat i vapengrupp C erhåller inteckning i Forsa Pk:s vandringspris.
Hederspriser (penningpriser) till bästa ¼-delen i varje skjutklass. Penningpriser sänds till pristagarnas föreningar. Uppge din förenings plus-/bankgironummer och adress.

Vapenkontroll:
Vid anmälan

Jury:
Anslås tävlingsdagen.

Övrigt:
Enligt SPSF:s reglemente.
Tävlingsresultat kommer att införas på Forsa Pk:s och X-kretsens hemsidor. Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet ska meddela detta vid anmälan.

Servering:
Enkel

Välkommen till Forsa!

Inbjudan som PDF för utskrift

Top