Forsa Pistolklubb inbjuder till Forsasnabben 2019, kretstävling Militär Snabbmatch med A-B-C-R-vapen, lördag 3 augusti.

 Tid:

Lördag 3 Augusti (efter tävlingen Forsaträffen, tidigast kl. 13.00).

Plats:
Forsa Pk:s skjutbanor, Vikstaberget, Forsa.
Vägvisning från riksväg 84, strax öster om Forsa kyrka.

GPS:
N 61°44.540´ E 16°57.339´

Omfattning:
Individuell tävling klassvis.
Provserie om 5 skott under 10 sekunder. Därefter 12 tävlingsserier á 5 skott.

Vapengrupper:
A-B-C-R-vapen enligt SPSF:s reglemente.

Skjutklasser:
A-B-C-R: 1-2-3, Dam C: 1-2-3, Jun C 1-2-3, Vet CY 1-2-3, Vet CÄ 1-2-3.
Sammanslagning av klasser kan vid färre än 5 starter ske i DamC, Vet.CY, Vet.CÄ, där skyttar kan flyttas till respektive öppna klasserna 1-2-3. Junior C sammanslås inte med annan klass.

Anmälan:
På plats, tävlingsdagen mellan 12.00 och 13.00.
Max. 2 starter, valfria vapengrupper.
Alla vapengrupperna skjuter gemensamt.
Vid fler än 20 anmälda starter skjuter C-vapengruppen först.
Pistolskyttekort eller intyg om genomfört godkänt prov ska uppvisas.

Startavgifter:
Individuellt: 120:-
Juniorer: 60:-

Priser:
Hederspriser (penningpriser) till bästa ¼-delen i varje skjutklass. Penningpriser sänds till pristagarnas föreningar. Uppge din förenings plus-/bankgironummer och adress.

Vapenkontroll:
Vid anmälan.
Skytt som skjutit Forsaträffen före med samma vapen behöver inte utföra ny vapenkontroll.

Jury:
Anslås tävlingsdagen.

Övrigt:
Enligt SPSF:s reglemente.
Tävlingsresultat kommer att införas på Forsa Pk:s och X-kretsens hemsidor. Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet skall meddela detta vid anmälan.

Servering:
Enkel

Välkommen till Forsa!

Inbjudan som PDF för utskrift

Top