Hudiksvalls Pistolskytteklubb inbjuder till Hudikpricken 2024, nationell precisionstävling, lördag 1 juni.

Plats:    
Hudiksvalls Pistolskytteklubbs skjutbana norr om Iggesund.

Vägvisning:    
Från Norr: Åk gamla E4 mot Iggesund och cirka 300 meter innan Iggesund ta vänster (skyltat). Därefter första vänster igen, åk cirka 500 meter och du är framme. Kommer du norrifrån kan det vara läge att åka in i Iggesund, vända vid macken och åka norrut igen - det kan vara en farlig vänstersväng från gamla E4 när det är mycket trafik.

Från Söder: Åk gamla E4 genom Iggesund och cirka 300 meer norr Iggesund ta höger (skyltat). Därefter första vänster igen, åk cirka 500 meter och du är framme.

Omfattning:                 
Individuell tävling klassvis, 7 tävlingsserier

Vapengrupper:    
A-B-C-vapen enligt SPSF:s reglemente

Klassindelning:    
A-B-C: 1, 2, 3, Dam, Junior och Veteran. 
I övrigt enligt reglementet.
Sammanslagningar av klasser sker vid lågt deltagarantal.

Tävlingsförutsättningar:    
3 skjutlag, preliminär starttid kl 09.00, 10.30, 12.00
Första skjutlaget endast för C.

Anmälan:    
Tävlingsdagen från 08.15 
Pistolskyttekort eller intyg om avlagt godkänt prov erfordras.

Vapenkontroll:    
Godkänd vapenkontroll ska vara utförd 15 minuter före start.

Startavgift:    
100:- (swish). Gratis för juniorer. Ej lag.

Priser:    
Penningpriser till bästa ¼  i varje klass. 

Jury:    
Anslås på tävlingsdagen.

Servering:    
Kaffe, korv, läsk, godis

Övrigt:    
Enligt SPSF:s reglemente.
Tävlingsresultat kommer att införas på X-kretsens hemsida. 
Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet ska meddela detta vid anmälan. 
                      
Hudiksvalls Pistolskytteklubb hälsar er varmt välkomna!

Inbjudan som PDF för utskrift